Welkom bewindvoerder!

Deze site is bedoeld voor particuliere bewindvoerders die de financiële administratie voor meerderjarigenbewind voeren.

  • Heeft u daarvoor geen professionele boekhoudsoftware?
  • Of niet de kennis of de tijd voor zo’n complexe boekhouding
  • Of misschien wilt u een eenvoudige, snelle manier om het verantwoordingsformulier voor de Rechtbank op te stellen?

Hier vindt u een eenvoudige oplossing:

Noteer alle ontvangsten en uitgaven met een aantal makkelijke invoerschermen in ons programma in Microsoft Excel.

In de standaard versie kunt u dit doen voor één kas, één betaalrekening en maximaal drie spaarrekeningen, andere versies bieden meer mogelijkheden.
Vaste gegevens, zoals het BM-nummer, de geboortedatum en bankrekeningnummers vult u één keer in.

Het programma stelt automatisch het rekening- en verantwoordingsformulier voor de kantonrechter op, geheel volgens de richtlijnen en opmaak, die door het Bewindsbureau Rechtbank Maastricht zijn opgenomen in de Handleiding meerderjarigenbewind (versie 2014).

Iets voor u?

Op de pagina ‘Downloads en prijzen‘ kunt u een proefversie downloaden of meteen een volledige versie bestellen.


Het Bewindsbureau Rechtbank Maastricht schrijft voor:

“De rekening en verantwoording bestaat enerzijds uit een overzicht van de inkomsten en uitgaven ten name van de rechthebbende gedurende een bepaalde periode (meestal een kalenderjaar) en anderzijds een overzicht van het vermogen aan het begin en aan het einde van die periode, te weten een opgave van de begin- en eindsaldi van alle spaar-, bank- en/of effectenrekeningen ten name van de rechthebbende”

(Uit paragraaf 9.3 van de Handleiding Meerderjarigenbewind versie 2014.)